Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 12
Image Size
228 KB
Resolution
540×440
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
243
Favourites
37 (who?)
Comments
34
Downloads
1
×
120514. ICON FANY PINK by Lee-Yinah 120514. ICON FANY PINK by Lee-Yinah
Pack icon thứ 3 liên tiếp có trong đống art @@!
• To bttmy dẹo: T đã làm xong cho m cái icon rồi! Nhưng mà đang làm cái cúp điện (hụt chí qtqđ :"< ) vậy nên m lấy icon trong đống này ngen! 
• Credit: All in my fav!
Add a Comment:
 
:iconthanhridesigner:
ThanhRiDesigner Featured By Owner May 21, 2014
Xin nha
Reply
:icontaebimon:
taebimon Featured By Owner May 14, 2014
Cho mình xin cái thứ 3 hàng trên nhé ^^
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner May 14, 2014  Student Interface Designer
làm quen chi rồi quên chị thế cưng :) 
Reply
:icontaebimon:
taebimon Featured By Owner May 14, 2014
chắc tại vừa thi xog nên hơi loạn ha :) sr yellow gao
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner May 14, 2014  Student Interface Designer
wohh,biết yellow gao luôn :) My nó nói hả?
Reply
:icontaebimon:
taebimon Featured By Owner May 15, 2014
Không lướt qua zing thấy yellow gao vs pink gao vào yellow gao xem thấy cái tự bạch nó ghi Lee-Yinah..DA.com :)
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner May 15, 2014  Student Interface Designer
: ))
Reply
:icontaebimon:
taebimon Featured By Owner May 15, 2014
: ))
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner May 12, 2014  Student Interface Designer
ờ, cám ơn :)))) t cũng đang định lấy 1 trong đống này luôn :))) cái cuối nhé cưng ♥♥♥, klq nhưng đẹp qtpđ =))
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner May 14, 2014  Student Interface Designer
ừa : )) hợp w Pink Gao :v
Reply
Add a Comment: